BLOG

Informació útil pel dia a dia

Qui ha de pagar l’arranjament de la teulada en propietats compartides?

A les comunitats de propietaris, compartir no sempre és sinònim de viure en harmonia. Problemes en àrees comunes com a teulades poden generar conflictes sobre qui ha de costejar les reparacions. Qui paga quan dos propietaris comparteixen una teulada? A Cerkem responem a aquesta pregunta.

En edificis d’apartaments, és comú que les plantes superiors comparteixin teulades, però també passa a xalets adossats o urbanitzacions. Segons l’article 396 del Codi Civil, la coberta és considerada un element comú en propietats horitzontals, i és responsabilitat de la comunitat de propietaris el seu manteniment. Si la teulada és d’ús privatiu, el propietari ha de costejar-ne l’arranjament, llevat que el dany sigui degut al deteriorament normal amb el temps.

La Llei de propietat horitzontal estableix que els propietaris han de respectar les instal·lacions comunes i fer-ne un ús adequat per evitar danys. Si els danys són pel deteriorament normal, la comunitat de propietaris assumeix els costos de reparació.

En urbanitzacions de xalets adossats, els estatuts de la comunitat de propietaris especifiquen qui ha de costejar les reparacions. En general, els propietaris són responsables dels arranjaments a les teulades segons el que estipulen els estatuts.

Quan es comparteix una teulada entre diversos xalets, cada propietari ha de pagar per l’arranjament de part seva. No obstant això, si el problema afecta teulades adjacents, és important comunicar-ho als veïns per resoldre’l de manera col·laborativa.

Per tant, i com a resum, en propietats horitzontals, la comunitat assumeix els costos de manteniment de teulades comunes, mentre que en propietats privatives, els propietaris són responsables, excepte pel deteriorament normal, mentre que en urbanitzacions de xalets, els estatuts determinen qui paga les reparacions. Això no obstant, i com sempre, la comunicació i la col·laboració entre veïns són clau per resoldre aquests problemes de manera justa i eficient.

Leave a Reply

Your email address will not be published.